De Carrousel

De Carrousel is een simpele en aantrekkelijke game die inzicht geeft in hoe mensen samenwerken en resultaten behalen. Dit format leent zich er bij uitstek voor om antwoorden te geven op de veranderings­vragen die leven in uw organisatie. De game is geschikt voor vijftien tot vijftig deelnemers en duurt ongeveer één dagdeel.

De voorbereiding

Uitgangspunt voor het intakegesprek is de vraag ‘Wat wilt u weten of meten?’. Stel dat uw antwoord luidt: ‘Hoe kan ik de samenwerking tussen verschillende afdelingen verbeteren, zodat de klanttevredenheid toeneemt?’, dan wordt dit antwoord het startpunt voor de verdere uitwerking van de game. Vervolgens geeft u aan welke interne en externe partijen verwachten dat er goed wordt samengewerkt. Deze partijen worden door ons omgezet in verschillende personages. Elk personage staat dus voor een prikkel die een appèl doet op een goede samenwerking. Het aantal personages bepaalt u zelf. De ervaring leert dat een game met zes of negen personages het meest effectief is.

De uitvoering

Na een korte plenaire briefing verdeelt de spelleider de deelnemers in groepen. Deze indeling is van te voren met u zorgvuldig gemaakt op basis van het thema. Afhankelijk van de totale groepsgrootte zijn dit drie of vier subgroepen. Elke subgroep heeft een ‘facilitator’ die de groep begeleidt, observeert en waar nodig interventies pleegt. De facilitators kunnen zowel mensen van De Federatie zijn als mensen uit uw eigen organisatie. ‘De Carrousel’ gaat draaien op het moment dat de personages zich melden bij de groepen. Ze komen binnen en stellen een vraag, bijvoorbeeld als klant, adviseur of externe controleur. Ze verwachten een oplossing of antwoord voor een bepaald tijdstip.

Een bezoek van zo’n personage duurt hooguit tien minuten. Elke tien minuten kan er weer een nieuw personage komen, waardoor in een uur zes vragen kunnen worden gesteld. De deelnemers weten niet hoeveel personages er langskomen, dus moeten ze deze stroom gaan organiseren en behandelen. Elke groep heeft nu als taak om gedurende de rest van de game alle vragen te beantwoorden of op te lossen. Om alle vragen te beantwoorden, mogen de deelnemers in het tweede deel van de game via de spelregie (rotonde) vervolgafspraken maken met de personages.

Evaluatie

Wanneer de game na ongeveer tweeënhalf uur is afgelopen, volgt de evaluatie. Elke subgroep evalueert onder leiding van de facilitator zijn eigen proces. U bepaalt als opdrachtgever vooraf de criteria voor deze evaluatie. Tegelijkertijd evalueren de acteurs per team de manier waarop hun personages zijn ontvangen en verwerken dit in een presentatie. Deze presentaties van de acteurs worden tot slot plenair door hen gepresenteerd. Elke groep krijgt feedback vanuit de verschillende personages, in dit voorbeeld met betrekking tot klanttevredenheid.

Het resultaat

De Carrousel is een instrument om op een snelle, actieve manier met een grote groep deelnemers inzicht te krijgen in sterke en zwakke punten van een organisatie. Het kan worden ingezet als start van een ontwikkeltraject of een juist als meeting na een traject. Dat bepaalt u zelf.

Referenties

Uiteraard zijn wij bereid om een nadere toelichting te geven over de mogelijkheden van De Carrousel voor uw specifieke vraag. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met opdrachtgevers die De Carrousel al met succes hebben ingezet.