Sinds 2008 ben ik verbonden aan De Federatie. Ik heb in de afgelopen jaren zowel als trainer als acteur voor verschillende opdrachtgevers gewerkt. Mijn specialiteit is onderwijs en welzijn: opvoeders begeleiden bij ontwikkeling van sociale competenties en burger­schap bij jeugd.

In de rol van acteur ben ik in simulaties gesprekspartner, die vanuit beleving aan deelnemers kan teruggeven wat het effect is van hun aanpak. Al oefenend onderzoeken deelnemers op welke manier zij het gewenste effect bereiken. Hierbij vind ik het belangrijk om te werken vanuit talenten en vaardigheden die de deelnemers al in huis hebben en van daaruit verder te stretchen.

Als trainer en procesbegeleider maak ik gebruik van mijn theaterachtergrond en zoek naast het aanbieden van eenvoudige methodieken, naar manieren om deelnemers vanuit ervaring te laten leren: learning by doing.

Positief en ervaringsgericht leren vanuit een veilige omgeving. Positief leren is mijns inziens de enige manier waarop ontwikkeling én uitbreiding van het repertoire bij volwassenen, jongeren en kinderen op gang komt.