Visie op leren

In menig schuurtje staat een surfplank die na een aantal verwoede pogingen weer is opgehangen, omdat de inspanning onvoldoende beloond werd met resultaat.

Doen en ervaren

Het repeteren is een belangrijk onderdeel van theater maken. Tijdens repetities neem je de tijd om te experimenteren, de grenzen te zoeken, nieuwe vormen uit te proberen en zo tot de beste uitvoering te komen. Dit principe hanteren we in onze manier van werken, waarin veel ruimte is voor experiment en repeteren. Bij ons leert u om te groeien door nieuw repertoire te ontwikkelen.

Benoemen van succes

Bij De Federatie ligt de nadruk op het aanmoedigen van verandering en experiment. Deze aanmoediging is de basis voor de volgende stap. Na een oefening bespreken we eerst de waardevolle punten en zoomen niet gelijk in op alles wat beter had gekund.

Vrijheid en plezier

Leren doe je sneller als je plezier maakt en je veilig voelt. Dit zijn twee belangrijke waarden die we consequent toepassen in onze manier van werken. We zijn er trots op dat we niet alleen complimenten krijgen voor de inhoud van onze trainingen, maar ook voor onze stijl.

Motiveren door inspireren

Wij geloven niet dat je motivatie kunt opleggen; motivatie moet van binnenuit komen. Een goede manier om mensen te motiveren is ze te inspireren. Dat is waar wij in geloven. Zowel in ons eigen werk als voor de deelnemers aan onze programma’s is de centrale vraag: hoe zorg je ervoor dat je inspirerend bent, zodat de ander gemotiveerd raakt.