Samenwerken

Kost samenwerken soms meer energie dan het oplevert?

Je zult het vast kennen: het ene project waarin je samenwerkt levert je energie op en het andere project lijkt je alleen maar energie te kosten. De trainers van De Federatie gaan samen met jou opzoek naar de oorzaak en reiken je tools aan om elk overleg, elk gesprek en elke vorm van samenwerking energie op te laten leveren. 

 

De trainers van De Federatie doen dit door: 

  • zo dicht mogelijk aan te sluiten bij jouw dagelijkse praktijk

  • een veilige ruimte te creëren waarin jij en je teamleden kunnen oefenen

        en experimenteren

  • ieders kwaliteiten als vertrekpunt te nemen

  • humor en de bevrijdende lach de ruimte te geven.

Programma op maat

We maken altijd samen met jou en je organisatie een op maat gemaakt programma (herkenbaar) waarin een aantal basisprincipes voor resultaatgericht samenwerken zijn opgenomen. 

Oefenen 

Het programma bestaat doorgaans uit twee tot drie dagdelen waarin, met tussenpozen om op de vloer te oefenen, de leervraag van de deelnemers, in de context van de organisatie, centraal staan.

Games tot theater

 

De interventies van de trainers kunnen games zijn, repetitie sessies, coachings- en intervisiesessies, tot films en theater. Dit alles op basis van voor af met jou bepaalde doelstellingen: wat is er af als het af is

Meer weten? Jacques

beantwoordt graag je vragen!

Bel Jacques: (06) 23 10 61 02