Veiligheid

Verbeteren van veiligheid gaat over cultuurverandering.

De Federatie is specialist om organisaties daarbij te helpen. Met unieke kennis en ervaring inspireren en voeden wij jouw veiligheidsprogramma’s. 

"Ze moeten elkaar op de vloer aanspreken, want daar zijn de echte risico's"

Het werken aan gedrag wordt vaak als prioriteit gezien als het gaat om het verbeteren van een veiligheidscultuur. In het verlengde daarvan hebben wij veel trainingen in 'elkaar aanspreken' gegeven en we ontdekten dat gedrag niet op zichzelf staat, maar door een groot aantal factoren wordt beïnvloed. 

Deze factoren hebben we verwerkt in onze Federatie Safety Scan met daarin een overzicht van de domeinen die invloed hebben op de ontwikkeling van een veiligheidscultuur. In onze aanpak staat het ontwikkelen van bewustzijn en het uitbreiden van vaardigheden centraal. Daarbij kiezen we eerder voor een ervaringsgerichte oefening dan een lang verhaal. We lichten deze scan hieronder toe:

Intrinsieke motivatie is key. Deze gaat verder dan ‘Heel en gezond naar huis’, maar gaat over de inspanningsagenda van CEO tot medewerker.

Houding en gedrag wordt beïnvloed door techniek en regels en is dus niet separaat te ontwikkelen. We onderzoeken in hoeverre een veiligheidscultuur last heeft van ruilhandel: ’Ik ga pas zelf (gedrag)….als jullie eerst…(techniek en regels).

Brein: hoe werkt ons veiligheidsbrein en waar moeten we rekening mee houden bij beïnvloeding?

 

Sociale veiligheid: apenrots of open cultuur?

 

Just culture: lerende of straffende organisatie?

Meer weten? Frans

beantwoordt graag je vragen!

Bel Frans: (06) 11 01 42 92