top of page

Veiligheid

Onze kijk op veiligheid

Veiligheid_01.gif
Veiligheid_02.gif
Veiligheid_03.gif
Veiligheid_04.gif
Veiligheid_05.gif

Het welzijn van medewerkers en het voorkomen van ongevallen zijn de twee belangrijkste drijfveren van onze veiligheids-programma’s. Hearts and mind.

Soms is een eenmalige prikkel genoeg om de aandacht voor veiligheid weer te voeden. Denk daarbij aan een workshop of een Veiligheidsdag die wij verzorgen.

Het komt ook voor dat een prikkel niet genoeg is, omdat andere prikkels of oude patronen zoals productiedruk, de dagelijkse praktijk domineren.

Dan helpen we door samen naar de bedrijfscultuur te kijken en de vraag te stellen: is veiligheid alleen een campagne of een waarde ? We maken daarbij gebruik van de Federatie Safety Scan.

Onze aanpak is gericht op het versterken van een geloofwaardige veiligheidscultuur, waarbij denken, maar vooral handelen bijdraagt aan de doelstelling: heel en gezond naar huis.

hartje 2.png

Intrinsieke motivatie is key. Deze gaat verder dan ‘Heel en gezond naar huis’, maar gaat over de inspanningsagenda van CEO tot medewerker.

Houding en gedrag wordt beïnvloed door techniek en regels en is dus niet separaat te ontwikkelen. We onderzoeken in hoeverre een veiligheidscultuur last heeft van ruilhandel: ’Ik ga pas zelf (gedrag)….als jullie eerst…(techniek en regels).

Brein: hoe werkt ons veiligheidsbrein en waar moeten we rekening mee houden bij beïnvloeding?

 

Sociale veiligheid: apenrots of open cultuur?

 

Just culture: lerende of straffende organisatie?

Federatie Safety Scan - web.png

"Ze moeten elkaar op de vloer aanspreken, want daar zijn de echte risico's"

Het werken aan gedrag wordt vaak als prioriteit gezien als het gaat om het verbeteren van een veiligheidscultuur. In het verlengde daarvan hebben wij veel trainingen in 'elkaar aanspreken' gegeven en we ontdekten dat gedrag niet op zichzelf staat, maar door een groot aantal factoren wordt beïnvloed. 

Deze factoren hebben we verwerkt in onze Federatie Safety Scan met daarin een overzicht van de domeinen die invloed hebben op de ontwikkeling van een veiligheidscultuur. In onze aanpak staat het ontwikkelen van bewustzijn en het uitbreiden van vaardigheden centraal. Daarbij kiezen we eerder voor een ervaringsgerichte oefening dan een lang verhaal. In de graphic hiernaast lichten we de Safety Scan verder toe.

Federatie Safety Scan

Ervaring van Frans Cappers

Geïnspireerd en ben je benieuwd hoe we met jou en/of jouw mensen aan de slag kunnen gaan? 

 

Neem contact op met Frans. Zo gaan we samen van bedenken naar doen!

fransmail.png
frans06.png
bottom of page