top of page
Boskalis-11.jpeg

"Veiligheid als verbindende waarde voor iedereen in de organisatie"

Boskalis

10 jaar training en coaching als onderdeel van NINA

Éen van onze partners waar wij heel dankbaar voor zijn, is Boskalis. Sinds zij in 2010 hun eigen veiligheidsprogramma NINA (No Injuries, No Accidents) ontwikkelden, mochten wij letterlijk en figuurlijk aan boord stappen om werk te maken van de veiligheidsambities van het bedrijf. 10 van onze trainers hebben de hele wereld over gereisd om veiligheid in alle lagen van de organisatie bespreekbaar te maken en de mensen met elkaar te verbinden. Welke uitdagingen stonden deze jaren centraal en hóe hebben wij een bijdrage geleverd aan het NINA veiligheidsprogramma?  

Uitdaging

In 2010 had Boskalis vernieuwde ambities om het veiligheidsniveau naar een volgend level te tillen. Naast het verbeteren van veiligheid door focus op systemen en techniek, werd de keuze gemaakt om daar het gedragselement aan toe te voegen. Boskalis koos ervoor om intern een veiligheidsprogramma te ontwikkelen om zodoende aansluiting bij de eigen bedrijfscultuur en klantbehoeften te borgen. 

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp waren 'elkaar onderling aanspreken op veiligheid' en 'bottom up communicatie'. Het NINA programma van Boskalis was vernieuwend, omdat het de focus verlegde van regel gestuurde veiligheid naar waarde gedreven veiligheid. 

De Federatie is vanaf 2010 betrokken bij NINA. Bij een conferentie dat jaar zouden Frans en Tjerk een regie scène van 30 minuten spelen om dagelijkse praktijksituaties met de mensen bespreekbaar te maken. Die 30 minuten werden 1,5 uur en vanaf dat moment begon de samenwerking! 

IMG_8151.jpg

Aanpak

Gedurende de jaren heen zijn onze trainers altijd nauw betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het programma, maar vooral ook bij alle mensen die zij wereldwijd ontmoetten. Een belangrijk element van NINA is het creëren van betrokkenheid bij de mensen op de projecten en schepen door ze vanaf het begin bij veiligheid te betrekken, want veiligheid is van iedereen bij Boskalis. Door vragen als 'Hoe willen we met elkaar veilig werken?' en 'Hoe gaan we van NINA een succes maken op dit project?' te stellen komt dit tot stand. Verbinding en onderling respect zijn een belangrijke basis om de afstand tussen de mensen te verkleinen. André, onze accountmanager voor Boskalis, noemt onze trainingen dan ook geen trainingen, maar bijeenkomsten waar het vooral gaat om contact maken. Door met elkaar in dialoog te gaan wordt veiligheid door de hele organisatie als kernwaarde gedragen: 'ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen'. Hiermee wordt het bewustzijn en eigenaarschap op een positieve manier bij mensen vergroot en wordt de hiërarchie kloof om veiligheid bespreekbaar te maken verder gedicht.   

P1000869.jpeg

Naast het meer betrekken van de operationele mensen bij veiligheid, wordt ook het management gestimuleerd om vooral mensen uit te nodigen in dialoog, te luisteren, veiligheid positief te bekrachtigen en zichtbaar opvolging te geven aan feedback. Zo herinnerde André zich een uitspraak van een manager bij een NINA sessie: "Tell me something I don't want to hear." Als manager kom je om te luisteren, niet om te vertellen hoe het moet. 

De kracht van De Federatie is om het werkveld van de mensen te kennen en begrijpen, maar ook zeker het kunnen improviseren bij trainingen: "De ene keer sta in een bouwkeet of je staat buiten, dan op het schip, dan in een loods... Improvisatie is onze kracht, wat het ook ontzettend leuk en uitdagend maakt. Je kijkt continue naar de behoefte van de groep: hoe gaan we het vandaag met elkaar doen? Hoe krijgen we de mensen in beweging, buigen we weerstand om en komen de juiste onderwerpen op tafel? En dat is precies wat wij als acteurs gewend zijn in ons vak." 

Resultaat

Hoewel veiligheid nooit af is en nooit perfect is, heeft de veiligheidscultuur van Boskalis volgens André een mooie omkering gemaakt. Zo vertelt André: "Waar mensen eerst bang of onwennig waren om veiligheid bespreekbaar te maken, omdat ze dan misschien als ‘softie’ gezien zouden worden, zie je dat mensen nu juist dapper gevonden worden op het moment dat er twijfels worden geuit. Mensen weten dan ook dat ze altijd gesteund zullen worden door de kapitein of manager. Er is een sfeer gecreëerd waar mensen durven te vertellen, hoe spannend en onzeker het ook kan zijn."  

André sluit af met de dankbaarheid voor de samenwerking met het Boskalis team: "We hebben een super leuk team met trainers, waarbij je zelfs al generaties ziet in het team. Ik ben hartstikke trots op hen. 10 jaar lang is Boskalis onze grootste klant, waar we ook heel veel hebben mogen leren." 

Ben jij ook benieuwd wat De Federatie kan betekenen voor de veiligheidscultuur in jouw organisatie? Neem contact op met andre@defederatie.nl 

PHOTO-2019-12-16-18-10-59.png
bottom of page