top of page
kaliwaal-slider-2000x600.jpeg

"Veiligheid op 1 begint bij eigenaarschap van het MT"

Van Nieuwpoortgroep

Veiligheidstraject vanaf de start

Uitdaging

De Van Nieuwpoort Groep bestaat uit een keten bedrijven die bouwgrondstoffen en -producten levert. Die structuur raakt meteen de uitdaging: hoe creëer je een gezamenlijk veiligheidsbeleid in een organisatie die bestaat uit samengevoegde bedrijven en daarmee culturen? In 2020 besloot de Van Nieuwpoortgroep om te onderzoeken hoe veiligheid een steviger onderdeel van de bedrijfscultuur kon worden. Vanuit de ambitie om een trede op de veiligheidsladder te stijgen werd er ingezet op houding en gedrag. Een gekozen stuurgroep nam in deze opdracht het voortouw en schakelde De Federatie in ter ondersteuning. Nadat de stuurgroep was overtuigd dat een ontwikkeling van iedereen begint met het eigenaarschap van het MT, zijn we samen begonnen bij de start. 

Aanpak

Om deze uitdaging vanaf de start te benaderen, begonnen we vanuit de Ontwikkelscan met de Ankerfase. Meerdere ankersessies is het MT bijeengekomen om een gezamenlijke visie op identiteit te vormen. Bij deze eerste stap bleek het een uitdaging om te vertragen en eerst een gezamenlijk beeld over de urgentie en ambitie te vormen, zodat deze basis het verdere proces ten goede zou komen. Tijdens deze ankersessies hebben MT leden zichzelf de vraag gesteld: ‘Wat is mijn eigen bijdrage aan onze veiligheid?’ Vanuit die reflectie hebben zij persoonlijke beelden en verhalen met elkaar gedeeld om tot een gezamenlijke urgentie en ambitie te komen: een visie op identiteit. Hierbij bleek dat niet de veiligheidsladder, maar het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van iedereen, centraal stond.

De gemeenschappelijke ambities zijn vervolgens vertaald naar vijf veiligheidsprincipes. Deze zijn getoetst bij een bredere vertegenwoordiging van de organisatie en vervolgens is onderstaande veiligheidsverklaring gecreëerd. Het stap voor stap vormen en toetsen van een visie en koers leverde eigenaarschap en draagvlak op. Een basis om de ambitie met de gehele organisatie verder aan te gaan.  

 

Om draagvlak voor de veiligheidsambitie te creëren, zijn er dialoogsessies met alle 500 medewerkers gefaciliteerd. Groepen van 6 tot 15 medewerkers gingen samen met een facilitator én directie- of ambassadeurslid vanuit Van Nieuwpoort in gesprek over veiligheid. De focus tijdens de dialoogsessies lag op veiligheidsbewustzijn creëren. Aan de hand van interactieve werkvormen behandelden we elk veiligheidsprincipe om ervoor te zorgen dat de veiligheidsverklaring voor iedereen meer betekenis kreeg dan een poster aan de muur. Daarnaast activeerden we de mensen om zelf te bedenken wat er nodig was om een volgende stap met elkaar te zetten. Ten eerste door te bedenken wat zij zelf konden doen om bij te dragen aan alle veiligheidsprincipes: Hoe kan ik zelf verantwoordelijkheid voor onze veiligheid dragen? En ten tweede door aan te geven wat zij eventueel van de organisatie nodig hadden om bij te dragen aan de veiligheidsprincipes. Door middel van deze tweede vraag verzamelden we tegelijkertijd input om een concreet vervolg aan het veiligheidstraject te geven. Alle input vanuit de dialoogsessies hebben we verzameld en samengevat in een terugkoppeling met bijgevoegd advies voor de stuurgroep.  

Schermafbeelding 2022-05-17 om 08.31.20.png
Kampen 17-2-22.JPG
WhatsApp Image 2022-02-22 at 5.40.51 PM.jpeg
Venlo 22-2-22.jpg

Resultaat

Een belangrijke dialoog over veiligheid is gestart en geeft veel informatie over wat nu de ontwikkelbehoefte is.

Daardoor zullen de trainingen en workshops die volgen beter aansluiten bij wat nodig is. 

Heeft jouw organisatie ook hulp nodig om de veiligheid binnen jullie bedrijfscultuur te verstevigen? 

Neem dan contact op met Frans via frans@de federatie.nl 

bottom of page