top of page
Schermafbeelding 2021-03-01 om 16.12.52.

"Prijswinnaar Natuurkamer Sloterplas leidt tot spanning wegens bestemmingsplan"

Gemeente Amsterdam

Gespreksvaardigheden oefenen in Online Game

Trainees bij de Gemeente Amsterdam leren tijdens hun traineeship diverse gespreksvaardigheden. Effectief communiceren, feedback geven, reflecteren... Maar wat als de traineeship is afgerond en je opeens écht belandt in een gespannen belangenconflict met een wethouder, voorzitter en een ontevreden ondernemer? Hoe ga je daar mee om?! In een online game simuleerden we samen met Green Oranges en onze acteurs de situatie, zodat de trainees alvast konden oefenen. The Game is On(line)! 

De Gemeente Amsterdam wilde de traineepool Bouw en Gebruik graag uitdagen om de geleerde gespreksvaardigheden op te frissen middels een praktijkcasus. Frans schreef speciaal voor de trainees een passende uitdaging voor de game, (hieronder een verkorte versie): 

"Er is een prijsvraag uitgeschreven vanuit de Gemeente Amsterdam voor ondernemers. Prijswinnaar was de indiener van het plan voor De Natuurkamer. Niet alleen de prijswinnaar, maar ook de verantwoordelijke wethouder was blij met het plan. Helaas komt er weerstand van natuurvereniging ‘Vrienden van de Sloterplas’... 

De winnende ondernemer maakt ondertussen enthousiaste plannen voor de realisatie, maar deze blijken tegenstrijdig te zijn met het bestemmingsplan en de wet- en regelgeving. Het feit dat dit plan als prijswinnend uit de bus kwam, maakt het heel pijnlijk om opeens zaken terug te moeten draaien. De situatie dreigt uit de hand te lopen nu de natuurvereniging dreigt om het hele verhaal in de media te gooien en verdere juridische stappen te ondernemen...  

Jij hebt dit dossier van je teamleider ontvangen met het verzoek om met alle betrokkenen in gesprek te gaan om in het kader van de participatie wet, verschillen om te zetten naar gemeenschappelijkheid. Je teamleider heeft er wel bij aangegeven dat de Gemeente (lees: wethouder) hierin geen gezichtsverlies mag lijden. Je plant met alle betrokkenen een online afspraak en gaat het gesprek aan." 

Schermafbeelding 2021-02-05 om 15.05.24.
Schermafbeelding 2021-02-05 om 13.16.06.

Aanpak

Voorafgaand aan de Game ontvingen de trainees een uitgebreide situatieschets, achtergrondinformatie over de betrokken partijen en aanvullende documenten over de realisatie van het plan. In hoeverre kun je je voorbereiden voor een gespannen gesprek met verschillende betrokkenen? 

De Game faciliteerden we in Zoom. De traineepool plus begeleiders verdeelden we in drie break-outrooms waarbij zij steeds één van de betrokkenen op bezoek kregen. De trainees kregen per spelronde 20 minuten de tijd om met de betrokken partij in gesprek te gaan, 10 minuten om het gesprek te evalueren met de begeleider en 10 minuten om de het gesprek voor de volgende spelronde voor te bereiden... Je leest het goed, de schakelkwaliteiten van de trainees werden op de proef gesteld! Na de drie spelrondes kregen de trainees de tijd om te bedenken wat ze als 'slotzin' tegen elke betrokken partij wilden zeggen. Vervolgens kregen zij de kans in 5 minuten hun slotzin met elke betrokken partij te delen. 

Resultaat

Het realiseren van deze game was niet alleen heel leuk, het leereffect voor de trainees bleek ook heel groot. Zo zei één van de trainees tijdens de slotzinnen: "Complimenten naar jullie allemaal, ook naar de acteurs. We hebben nu echt een casus gekregen waar we ons op konden voorbereiden, wat écht met ons werk te maken heeft." Ook Deborah (Green Oranges) was verrast snel er échte gesprekken ontstonden en hoe snel alle opmerkingen en feedback werden opgepakt én toegepast.  

Om het geleerde concreet te maken, kregen alle trainees aan het eind van de game één minuut de tijd om te uit te spreken wat hun leeropbrengst was en waar zij mee aan de slag wilden. Zo gaven zij het volgende aan: 

"Wat ik heb geleerd is dat ik niet altijd de meest formele weg hoef te kiezen, omdat een informele insteek soms meer bevorderlijk kan zijn om een gesprek goed te leiden."

"Voor mij is de belangrijkste les dat ik soms meer aandacht mag besteden aan de relatie én dat het daarbij niet altijd over inhoud hoeft te gaan." 

"Wat ik heb geleerd is mij doel goed kenbaar te maken, erop letten dat ik niet te snel toezeggingen doe en dat ik op bepaalde vlakken meer empathie zou kunnen tonen." 

Wil jij ook de communicatievaardigheden van de mensen in jouw organisatie ontwikkelen middels een game? Neem dan contact op met Frans via frans@defederatie.nl

bottom of page