top of page

Sociale veiligheid


Gedurende onze 25-jarige bestaan als De Federatie is DIAP (Discriminatie, Intimidatie, Agressie, Pesten) altijd een belangrijk onderwerp in onze trainingen geweest. De laatste tijd is dit door maatschappelijke ontwikkelingen als #MeToo en BlackLivesMatter in een stroomversnelling geraakt. Veel van onze partners weten ons te vinden voor ondersteuning bij dit onderwerp. Een onderwerp dat veel emoties kan oproepen.

 

Volgens ons is het werken aan een sociaalveilig werkklimaat een voorwaarde voor het werken aan een (arbo)veilig werkklimaat. Als medewerkers zich niet veilig voelen om zich uit te spreken, gaan ze elkaar ook niet aanspreken wanneer het spannend wordt waardoor mogelijk gevaarlijke en onveilige situaties ontstaan.

 


Wat is eigenlijk het verschil tussen sociale veiligheid en psychologische veiligheid?

“Sociale veiligheid gaat over alles wat je kunt doen of regelen om medewerkers te beschermen tegen onveilig handelen van anderen, denk aan meldprocedures of een integriteitscode, vertrouwenspersonen, ed.

 

Psychologische veiligheid gaat over je daadwerkelijk vrij voelen om te zijn wie je bent op je werk. Het gaat over fouten durven toegeven en afwijkende meningen durven uiten en waardering krijgen voor wie je bent en wat je doet.”*

(*Amy Edmondson, Professor Leadership & Management aan de Harvard Business School) vertaald vanuit het Engels)

 

Beide zijn een voorwaarde voor optimaal presteren, leren en samenwerken.

 

Onze trainingsaanpak richt zich op 3 aspecten: Structuur, Mindset en skillset.

 

Structuur

Op welke manier is sociale veiligheid geborgd in uw organisatie? Is dat een taak voor HR of voor iedereen en zo ja, wordt het al meegenomen in de HR cyclus? Denk aan het betrekken van nieuwe medewerkers of het opstellen van een gedragscode. Maar ook het toewijzen van vertrouwenspersonen en uitdragen van gemaakte afspraken. Is er hoor- en wederhoor, en wat is het sanctiebeleid?

 

Mindset

Voelen medewerkers en management zich betrokken bij het onderwerp sociale veiligheid en als dat nog niet zo is, is er een gezamenlijk ambitie om dat op te pakken? Blijkt dat bijvoorbeeld uit een recent gehouden Medewerkers Tevredenheid Onderzoek? Hoe urgent is het om verandering aan te brengen en is het management bereidt om daar het voortouw in te nemen?

 

Skillset

Hoe staat het met de vaardigheden van de medewerkers, zijn ze assertief genoeg en durven ze zich uit te spreken? Krijgen ze daarvoor de ruimte van hun leidinggevenden en hebben die die de vaardigheden om een veilige cultuur te creëren?

 

In de praktijk is er een overlap tussen deze drie aspecten. Die overlap zorgt voor een mooie verbinding om alle aspecten mee te nemen in een traject om sociale veiligheid op te pakken of verder te borgen binnen uw organisatie. Dat kan op heel veel verschillende manieren. De werkwijze die wij hiervoor inzetten zijn onder meer:

 

·      Nulmetingen

·      Interviews

·      1 op 1 coaching

·      Teaminterventies

·      Organisatieadvies

·      Mindset-sessies met op maat gemaakte regiescenes waarbij situaties worden teruggespeeld. We schrijven de scenes zo dat ze maximaal herkenbaar en minimaal herleidbaar zijn.

·      Skillset-sessies waar we de deelnemers tools aanreiken om assertief te zijn, zich uit te spreken met behoud van relatie.

·      Alle indrukken die we opdoen in Mindset- en skillset sessies koppelen we anoniem terug naar onze opdrachtgever (de directie) en samen bepalen we de volgende stappen.

 

Op onze netwerkdag ‘Sociale Veiligheid’ in november 2023 sprak een van onze adviseurs, Selena Dolderer (docent Rijksuniversiteit Groningen). Haar presentatie was getiteld:

Psychological Safety; it is not just about being nice.

Ze gaf de aanwezigen drie take aways mee:

  • Diverse teams zijn sterke teams. Ze vragen wel continu aandacht voor de 'omgangskunde'. Schuld en schaamte zijn vaak de oorzaak van het elkaar niet aanspreken of van het niet melden. Creëer een sfeer waarbij men 'fouten' durft toe te geven en van te leren.

  • Moedig elkaar aan om nieuwsgierig te zijn naar het anders zijn van de ander.

  • Vragen stellen en in gesprek gaan werkt beter dan je terugtrekken in je subgroepen uit angst om te kwetsen

Tot slot: Er is geen ‘quick fix” voor sociale veiligheid. Het is een continu proces. Het vereist uithoudingsvermogen en hard werken. Maar de resultaten qua werksfeer, ziekte verzuim, werving en selectie, stijl van leiderschap zijn enorm. Wij helpen u graag vooruit.

 

Meer weten over onze aanpak? andre@defederatie.nl of bel 06 28785234

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page